mẹo quần áo sida thông minh

Mẹo vặt khi mua sắm quần áo sida

1396946477-06886_anh2

Cỡ quần áo của nước ngoài khá lớn so với thể hình người Việt và có sự khác biệt nhất định giữa các hãng. Trên quần áo cũ, không